โปรแกรมหวยแสดงรายการขายทั้งหมด

 

โปรแกรมหวยแสดงรายการขายทั้งหมด ใช้ติดตามเลข เด่น/ดัง/มาแรง สามารถตัดส่งไปก่อนได้

โปรแกรมหวยแสดงยอดขายดี 10 , 20 , 30…..อันดับ (ตามต้องการ/ระบุจำนวนได้)

การตัดเก็บเลข แสดงรูปแบบ “ กราฟ ” จึงมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น   ยอดขาย (สีส้ม)  , ยอดรอส่ง (สีน้ำเงิน) , ยอดตัดส่งแล้ว (สีเทา) ถ้าตัดส่งเลขไปแล้วหากเปลี่ยนใจ สามารถโอนข้อมูลขายเลขที่ตัดส่งไปแล้วกลับคืนมา เพื่อทำการตัดเก็บเลขใหม่

เพิ่มระบบป้องกัน ความเสียหาย และ แจ้งเตือน ในขณะทำการตัดส่งเลข

เพิ่มระบบปิดรับเลข , อั้นจ่ายเลขดัง (ถ้าถูกจ่ายครึ่ง) กำหนดได้ตามต้องการ

ใต้เส้นกราฟทุกแท่ง แสดงเลขขายทุกตัว เพื่อแสดงให้ท่านทราบว่า เลขขายตัวใดมาแรงที่สุด

* วิธีการคิดบัญชี เป็นปัญหาที่เริ่มจะก่อตัวและสร้างความสับสนให้กับเจ้ามือหน้าใหม่ และ เจ้ามือรุ่นเก๋า เป็นอย่างมากเหตุเพราะมีความเข้าใจผิด หรือ การปฏิบัติกันอย่างผิดๆ เกี่ยวกับวิธีการคิดบัญชีดังกล่าว ดังนั้น กระทู้นี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อปัดเป่าความเข้าใจผิดเดิมๆ ทิ้งไป

วิธีการคิดบัญชีดังกล่าวถือเป็นธรรมเนียมการคิดบัญชีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา โดยโปรแกรมหวยมีวิธีคิดง่ายๆคือ แทงมาเท่าไหร่ หักส่วนลด% – ยอดที่ถูก = ยอดที่จะได้รับหรือต้องจ่าย เพิ่มเติมที่ http://www.richmantool.com