การพัฒนาสังคมพร้อมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร

นอกเหนือไปจากการพัฒนาสังคมการทำงานเพื่อเพิ่มรายรับซึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนอันส่งผลต่อเศรษฐกิจมหภาคแล้ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการจะเติมเรื่องของการพัฒนาสังคมพร้อมทั้งการเกื้อหนุนคุณภาพชีวิตของประชากรเข้ามาไว้ด้วยเป็นสำคัญโดยระบุวิถีทางให้ประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องที่นั่นเองได้เข้ามาร่วมมีส่วนในการตัดสินใจด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มโครงการ แนวทางนี้เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีในกลุ่มนักพัฒนาสังคมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากทรงเรียกวิธีการนี้ว่าเป็นการระเบิดจากข้างใน คือ ประชากรผู้เกี่ยวข้องได้ส่วนเสียนั้นเป็นผู้กำหนดวิถีทางของตนเองเพื่อจะเลือกเฟ้นวิถีทางการก้าวหน้าและพร้อมที่จะรับกระแสของการพัฒนาจากข้างนอกที่จะมีเข้ามาในภายหน้า หากวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเจาะลึกแล้วจะแลเห็นได้เด่นชัดว่าพระองค์ทรงใช้หลักการของการประชาพิจารณ์มานานนับเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและเริ่มกระทำกันอย่างกว้างขวาง ในขณะนี้วิธีการทำประชาพิจารณ์ของท่านนั้นเป็นแนวทางที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาโดยที่จะทรงชี้แจงถึงจุดประสงค์และผลลัพธ์ที่จะได้รับจากโครงการพัฒนาสังคมกับมวลชนที่มาเฝ้าดูรุมล้อมอยู่ ภายหลังจะทรงถามถึงความเต็มใจพร้อมทั้งกลุ่มที่จะจำเป็นจะต้องเสียสละในในเวลานั้น

นอกจากเรื่องทางเศรษฐกิจกับการยกระดับรายรับของพสกนิกรแล้วยังปรากฎเรื่องของการพัฒนาสังคม การปลูกสร้างความหนักแน่นมั่นคงให้กับชุมชน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในแง่ขององค์รวมตลอดจนเรื่องของกลุ่มจิตวิทยาวิถีชีวิตเมืองไทยพร้อมทั้งวัฒนธรรมอีกด้วย ภายในขอบเขตพัฒนาสังคมบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สระบุรี นั้นนอกจากการนำทฤษฎีใหม่ตามที่ได้บอกไว้เริ่มแรกไปทำความเข้าใจทดสอบเพื่อที่จะเป็นแม่แบบแล้วยังผนวกรวมทั้งเรื่องการชี้นำวิถีชีวิตประเทศไทยที่ดีงามในสมัยก่อนรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วย โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดเตรียมก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อจะให้พระสงฆ์ ชาวบ้าน พร้อมกับส่วนราชการได้พบปะสนทนาแลกพัฒนาสังคมความรู้และกำจัดปัญหาของท้องถิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเลี้ยงชีพและปัญหาในชีวิตอื่น ๆ ในลักษณะของสามประสาน ที่อาศัย วัดวาอาราม และราชการอีกด้วย ซึ่งวิถีชีวิตชาวไทยในลักษณะนี้น่าจะคงและปกป้องรักษาไว้ให้มีอยู่ต่อไปภายในสังคมประเทศไทย แนวความคิดเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นพระวิสัยทัศน์และพระสติปัญญาที่ลุ่มลึก


ต้องสร้างประวัติทีดีในการเปิดหลักสูตรสอนทำขนม

สวัสดีครับ หลังจากที่คราวก่อนในแผนธุรกิจของโรงเรียนสอนทำขนมนั้นผมก็ได้พูดถึงไปในเรื่องของการกำหนดหลักสูตรและการอธิบายหลักสูตรการสอนทำขนมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาในวันนี้ครับ สำหรับบทความนี้ก็จะมาพูดว่าในการที่เราจะสอนใครเขาทำขนมนั้น ประวัติการทำขนมของเราควรจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจหลักสูตรการสอนของเรานั้นได้รับรู้ และรับทราบไปตาม ๆ กัน เพราะในส่วนของผู้สอนเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับ

ต้องสร้างประวัติทีดีในการเปิดหลักสูตรสอนทำขนม

ต้องสร้างประวัติทีดีในการเปิดหลักสูตรสอนทำขนม

เพราะอะไรผมถึงมั่นใจว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการสอนทำขนมนั้น เวลาที่เราจะให้ใครมาสอนเราเองก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาคนที่จะมาสอนเรานั้นมีประวัติและผลงานทางด้านสายงานนี้มามากน้อยแค่ไหน หรือแค่ทำขนมเป็น และอีกหลาย ๆ ปัจจัยนะครับที่จะประกอบการตัดสินใจในการเข้าเรียนหลักสูตรสอนทำขนมของเรา ดังนั้นผู้ประกอบการทุกท่านควรจะทำคล้าย ๆ Portforlio ของตัวเองก็ได้ครับ

เพราะถ้าเรามีผลงานด้านการสอนทำขนมมาดี หรือมีผลงานผ่านมาบ้างแล้ว การที่เราจะทำให้ผู้อื่นเชื่อถือในงานของเรานั้นก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันครับ ดังนั้นลองเริ่มจากการย้อนดูเข้าไปในอดีตว่าเรามีผลงานที่เป็นมาอย่างไรบ้าง เคยเข้าประกวด หรือว่าเคยทำขนมแข่งกับผู้อื่นบ้างไหม อาจจะเป็นผลงานเดี่ยวในเรื่องตั้งแต่การเรียนในสมัยมัธยมก็ย่อมได้ครับ ทำให้เค้ารู้ว่าเราเองนั้นสนใจและชื่นชอบการทำขนมมาตั้งแต่ยังเด็ก ๆ http://www.mlpuang.com/ สำหรับใครที่อยากเรียนทำขนม แนะนำให้ไปเรียนที่โรงเรียนสอนทำขนมหม่อมหลวงพวง ทินกร ดูครับ